Fittergy The Vegan Switch

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.fittergy.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de Fittergy The Vegan Switch -website

EHF Nutrition B.V. (Kamer van Koophandel: 24389805), hierna te noemen Fittergy, verleent u hierbij toegang tot www.fittergy.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Fittergy behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de website.

Beperkte aansprakelijkheid

Fittergy spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Fittergy.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Fittergy nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Fittergy. De inhoud van de website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Claims/Ervaringen

De Fittergy The Vegan Switch ervaringen en foto’s op deze website zijn ingestuurde ervaringen en foto’s van echte personen. Fittergy corrigeert deze verhalen op grammatica inhoudelijk corrigeert de Fittergy The Vegan Switch verhalen verder niet. De inhoud en context van deze ervaringen zijn individueel en zijn daarom niet generaliseerbaar of van toepassing op iedere deelnemer van de The Vegan Switch trainingskuur. Als er op de website www.fittergy.nl wordt gerefereerd naar een mate van gewichtsverlies, verlies in buikomvang, meer energie, cholesterol verlaging, het algehele fitte gevoel of verbetering in sportprestaties dan heeft de mate hiervan betrekking op de Fittergy The Vegan Switch kuur.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.